top of page
יצירה של קרן פרגו
קרן פרגו

״רוקמת נושמת״ - קרן פרגו

22.10.21 - 10.12.21

קרן פרגו עוסקת ברישום ורקמה על גבי ספרים ישנים ופועלת מתוך טקסטים שמרגשים אותה ומספקים לה השראה כנקודת מוצא לרישום הדיו שמתבצע מעליהם.

עבודתה מבוססת על איסוף של חומרים וטיפול מחודש בהם, תוך צירופים חדשים בין החומרים. 

מלאכת התפירה והרקמה הנשכחת מתחברת אל הטקסטים האבודים וביחד הם חוזרים לחיים, הפעם כעבודת אמנות.

פרגו מוצאת עיניין בערמות ספרים שהיא מוצאת ברחוב ומחוץ למיכלי מחזור. 

בתוך הערמות האלו היא מוצאת סיפורים של משפחות וקהילות, המסתתרים בתוך הספרים המתפוררים ומעניקה לדפי הספרים המתפרקים משמעות חדשה, כאשר אלו הופכים למצע הציורי שלה כאשר כל דימוי נובע מתוך קשר למצע הטקסטואלי. 

כך, פרגו יוצרת קשר קונספטואלי ורגשי בין הדימוי ובין המצע.

הניירות עליהם היא עובדת לקוחים מספרים ישנים, חלקם מהמאה הקודמת. הספרים העתיקים עשויים סוגי נייר שונים וטכניקות דפוס שונות. הספרים איתם היא עובדת כתובים בשפה העברית ועוסקים במגוון רחב של נושאים כגון אטלסים, שירה, אגרונומיה וביולוגיה.

 

הספרים והדפים העזובים שהאמנית אוספת נמצאים ללא דורש. האמנית רואה באופן עבודתה שליחות, שכן היא לוקחת חומרים וטכניקות שכמעט חדלים מלהתקיים ומחדשת אותם, הופכת אותם רלוונטיים להיום. בתהליך עבודתה היא מתחברת לחומריות הפשוטה, ומוצאת מקלט בתוך העושר האינסופי של דפי הספרים. העושר והמגוון מושכים את פרגו ומובילים אותה לבחירת המוטיב בציור  ובו בזמן הם כשלעצמם משמשים לה כחומר בעבודה. 

 

מכיוון שהטקסט המצוי על גבי הדפים הופך להיות הרקע הממשי והקונספטואלי לדימוי הרישום, למעשה הטקסט, המכיל בתוכו את התרבות, מתעורר לחיים חדשים ומקיים דיאלוג עם הרישום והרקמה שמעליו. האמנית יוצרת רובד חדש של משמעויות תוך שהיא שומרת על ערך המילים המופיעות על גבי הדפים ומאפשרת להן להמשיך לשאת את ההיסטוריה דרך היצירה. כך, האמנית שואפת להחזיר את הקדושה של ארון הספרים למרכז הבית, הן במובן היהודי והן במובן היומיומי.

לאתר של קרן: kerenfarago.com

facebook: https://www.facebook.com/kerenfarago

instagram: https://www.instagram.com/art_by_keren_farago

bottom of page