70378460_1093532604171333_90989752755630
17898903310415805.jpg

תמר חדד

"סיפר לי רב אמן אשר מלאכתו בפלד:

הייתי בנעורי שוליה עני ורש אצל מסגר זקן.

בחרט ובמפסלת לשלוח את ידי לימדני החרש וסח לי, בגישתי נלהב למלאכת:

"ילד, אחוז את המכשיר חזק אבל חלש"

כלל גדול/ נתן אלתרמן

וגם אני נלהבת למלאכה. וממשיכה להתפעל ולחיות באסירות תודה על שבחרתי במקצוע שהוא מבחינתי "שירה בחומר".

 

למדתי צורפות בבצלאל, עסקתי הרבה שנים בצורפות תכשיטים ויודאיקה, בשנים האחרונות אני מתמקדת באומנות חוטי הברזל.

אני מתייחסת אל העבודות שלי כ"תכשיטי קיר". אני מכינה עבודות בקנה מידה גדול וקטן,

מעבירה סדנאות ומציגה בתערוכות. תוך כדי העבודה בחוטי ברזל

אני מערבבת,מבשלת,מכבסת,מקרצפת ומגדלת עם בעלי את שלושת ילדינו.