top of page

שיינה בוצר

בת 35, נשואה ואמא לשישה. יוצרת בחימר כעשור.

מבקשת לעורר דרך החומר רגש ודינמיקה בין אישית. לקרב אנשים אל עצמם ואחד אל השני.

כל זה דרך תנועה שגרתית של אכילה, שתיה ושהות במרחבי חיים תוך שימוש בכלים שימושיים.

״בשביל שפע צריך כלים״ 

זה הלוגו. בשורשו ההנחה שבשביל לקלוט שפע צריך לטפח כלי מכיל.

גם ברוח. גם בחומר.

bottom of page