top of page

רְשָׁמִים | שחר 

מאגד רישומי צומח ושירה. 

הציורים צוירו בצבעי מים, דיו ועפרונות, מתוך התבוננות בצמחים, שנאספו תוך כדי טיולים ושיטוטים בעיקר בסביבת המגורים הקרובה. 

השירים נכתבו לאורך שנים רבות ונאספו בספר כפי שהגיעו, כמעט ללא עריכה ועיבוד.

 

על שחר כץ:

סיימה במגמת ביולוגיה בתיכון ומשם התחיל החיבור המוקדם לבוטניקה והאהבה לצומח ולטבע.

בעלת סטודיו לקרמיקה וציור "מקום ליצור" בכפר-סירקין בו יוצרת ומלמדת קרמיקה וציור.

רשמים - שחר

240.00 ₪מחיר
    bottom of page