top of page

מנער המחשבות

שאול נפתלי

שיחות השראה

*

הכירו את ״מנער המחשבות״.

ספר השראה שמכיר לנו את עצמנו.

מנער המחשבות הוא ספר השראה לחיי היומיום.

כלי להתבוננות, להבנה ולשינוי נקודת המבט.

בספר 153 ״מנערי מחשבות״ השולחים אותך להכיר

משהו נוסף בתוכך – ומשם נולדות אפשרויות חדשות.

המחשבות שלך יאהבו את זה.

מנער המחשבות -שאול נפתלי

104.00 ₪מחיר
    bottom of page